Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Уебсайтът https://strongandshredded.bg/ е онлайн блог, наричан за краткост “сайт”, “уебсайт”, се управляват от и са собственост на “Стронг Енд Шредед къмпани” ООД , българско юридическо лице със седалище и адрес на управление: Област: гр. София ж.к. Белите брези, бл. 33, вх. А, ет. 3, ап. 6, с ЕИК/БУЛСТАТ 206664184 (наричано за по-кратко “Стронг Енд Шредед къмпани”, “дружеството“, “ние”, “нас”).

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Адрес на електронна поща: madolevboris@gmail.com 

Адрес: гр. София ж.к. Белите брези, бл. 33, вх. А, ет. 3, ап. 6

ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА НАДЗОРНИТЕ ОРГАНИ:

(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg 

Общи условия 

за ползване на материалите от https://strongandshredded.bg/ 

Уебсайтът https://strongandshredded.bg/ и цялото му съдържание – текстове и снимки са обект на авторско право и са защитени, чрез Digital Millennium Copyright Act (DMCA)Уебсайтът https://strongandshredded.bg/ е собственост на Стронг Енд Шредед къмпани ООД  

Уважаеми ползватели, 

Молим Ви да се запознаете внимателно с тези Общи условия! 

При спазване на настоящите Общи условия Вие имате право като Потребител  да ползвате безплатно този сайт за нетърговски цели. Потребител се нарича всяко физическо лице, което ползва блога https://strongandshredded.bg/. Считайте тези Общи условия за Договор между Вас и https://strongandshredded.bg/. Със зареждането на страницата https://strongandshredded.bg/ вие се обвързвате единствено като ПОЛЗВАТЕЛ на сайта, като се съгласявате да спазвате тези Общи условия и всички техни бъдещи изменения. 

Ако не сте съгласни с някоя част от условията по-долу, моля не използвайте сайта! 

Обекти на авторски права 

Цялото съдържание на всички статии, страници и изображения в уебсайтаhttps://strongandshredded.bg/  са защитени по смисъла на Закона за авторското право на Република България и сродните му права. Използването им с нерегламентирана употреба се счита за престъпление и извършителите ще бъдат подведени под наказателна и гражданска отговорност, спрямо българското законодателство. 

https://strongandshredded.bg/ има право да потърси обезщетение за настъпили вреди върху трети лица, във връзка с неспазване на тези Общи условия и нерегламентирана употреба на този сайт. 

Права и задължения на потребителите 

Потребителите на сайта https://strongandshredded.bg/ имат право да споделят и препубликуват съдържданието или откъси от него в други сайтове и социални мрежи, само ако изрично е упоменато, че автор е https://strongandshredded.bg/ и е поставен линк–източник още в самото начало на статията към оригиналния https://strongandshredded.bg/. Всеки различен формат и вариант на препубликуване, цитиране и копиране Потребителят се задължава да изиска писмено разрешение от https://strongandshredded.bg/, чрез и-мейла за контакт  madolevboris@gmail.com 

 

 

Ограничения на отговорността на https://strongandshredded.bg 

https://strongandshredded.bg не носи отговорност за настъпили вреди за Потребителя, във връзка с каквато и да било невъзможност или липса на достъп до този сайт. 

https://strongandshredded.bg не носи отговорност за субективността, полезността, пълнотата и точността на съдържанието в този сайт, поради възможност за различна интерпретация и възприемане. 

https://strongandshredded.bg не носи отговорност за достоверността и истинността на link-препратките, публикувани в този блог. 

https://strongandshredded.bg си запазва право да променя настоящите Общи условия по всяко време, като всяка промяна ще бъде публикувана своевременно. 

За всички, неуредени въпроси в тези Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България. 

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

 

За STRONG AND SHREDDED сигурността на вашите данни е много важна. Подготвихме тази Декларация за Поверителност за да ви обясним как ние събираме, използваме, пазим и споделяме данни когато вие ползвате сайта на STRONG AND SHREDDED, които се намира на адрес https://strongandshredded.bg (сайт, сайта). 

Доставчикът действа като администратор на лични данни, събирани и обработвани във връзка с предоставянето на услугите и дейността на сайта https://strongandshredded.bg . 

С отбелязването на съответната отметка при завършване на регистрацията всеки нов потребител декларира, че е запознат с настоящата Политика на поверителност и е съгласен с нейното съдържание по отношение на всяко използване на електронния магазин за периода на активност на своя потребителски профил. Настоящата политика на поверителност е достъпна на интернет страницаПолитика на поверителност. 

 

 

 

„БИСКВИТКИ” 

https://strongandshredded.bg използва “бисквитки” (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра на компютъра или мобилното устройство на потребителя, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя. Потребителят има възможност да изключи приемането на “бисквитки” чрез своя уеб-браузър – в такъв случай не гарантираме правилното функциониране на някои от предоставяните услуги. https://strongandshredded.bg не предоставя събраната статистическа информация на трети лица. Използвайки https://strongandshredded.bg, вие се съгласявате с употребата на бисквитки. 

 

Изменение в Общите условия 

Във връзка с регулярното модифициране дизайна, функционалността и/или съдържанието на Уеб сайта, и/или Услугите предоставяни от него на Потребителя, както и при промяна в законодателството, регулиращо материята, Strong And Shredded си запазва правото едностранно да изменя настоящите Общи условия.

Strong And Shredded  си запазва правото да спира и/или стартира частично или изцяло една или повече Услуги, по всяко време, без ограничение, без да е длъжно да уведомява за това Потребителя.

Strong And Shredded  си запазва правото да спре всички Услуги, една или повече части от една или повече Услуги, както и целия Уеб сайт, ако това е в негов интерес, без да е длъжно да уведомява за това Потребителя.

При наличие на промени в Общите условия, Strong And Shredded  ги публикува в Уеб сайта си на уеб адрес https://strongandshredded.bg, където веднага стават достъпни от всеки Потребител. Промените в Общите условия влизат в сила от публикуването им на Уеб сайта. 

 

Приложимо право 

 

Нищожността на някоя клауза от Общите условия не води до нищожност на друга клауза или на Общите условия като цяло.

При възникване на спорове по неуредени с настоящите Общи условия въпроси, те ще се решават по взаимно съгласие. В случай на не постигане на споразумение, спорът ще се решава в съда, съгласно действащото законодателство в Република България. 

 

Права и задължения на Strong And Shredded   

 

Strong And Shredded   поема задължение да предоставя на Потребителя възможността за реално и необезпокоявано използване на Услугите, като си запазва правото да преустановява ползването на тези Услуги или на част от тях, когато това е в интерес на Strong And Shredded  , свързано с тяхното модифициране, както и за целите на маркетинга и/или рекламата.

Strong And Shredded   има право да изпраща до Потребителя непоискани търговски съобщения, в случай, че Потребителя е дал e-mail адреса си във форма за контакт с Уеб сайта, които имат за цел да дават информация и/или рекламират относно информация, стоки и/или услуги, представяни от Дружеството и/или трети лица.

Strong And Shredded има право:
1. да редактира, по какъвто начин сметне за необходимо, предложената от Потребителя информация, като по своя преценка одобрява или не предложенията му.
2. да не се задължава със срок за одобрение, редактиране, публикуване, премахване и/или друго на информация от Уеб сайта.

Strong And Shredded   не е длъжно да одобрява и/или публикува предложения, анкети, идеи, имена, събития и т.н. на Потребителя, за което не му дължи обяснение. Strong And Shredded   също така не дължи никакво възнаграждение на Потребителя за предоставена от него информация.

Strong And Shredded   има право, по негова преценка, в случай на нарушаване . Общите условия да предприеме нужните мерки и да сезира компетентните държавни органи, като и им оказва всякакво съдействие. 


 

Права и задължения на Потребителя 

 

 (1) Потребителят има право да използва Услугите, като спазва условията и изискванията поместени в настоящите Общи условия и условията поместени на страници от Уеб сайта.

(2) Потребителят е длъжен да спазва правилата поместени в Общите условия, да спазва законовите изисквания, правилата на морала, етиката и добрите нрави, да не отправя обиди и/или заплахи основани на верски, национален, расов, етнически и/или политически принцип, дискриминационни изявления, да не проповядва каквато и да било идеология, ограничаваща правата и свободите на личността, да не нарушава правата на интелектуална собственост или по какъвто и да било начин да причинява имуществени или неимуществени вреди от действията или бездействията си.

(3) На Потребителя се забранява използването на роботи (bots) и/или програми за автоматично следване (кликане) на една или повече електронни препратки. Забранява се манипулирането на Уеб сайта с цел манипулирането на резултати от анкети, проучвания, статистика и/или др.

(4) Потребителя няма право да изпраща еднакви и/или подобни предложения за анкети, идеи, имена, събития, да изпраща нежелани съобщения на Strong And Shredded   , както и да затруднява работата му и тази на Уеб сайта.

На Потребителя е абсолютно забранено да използва и разпространява, по какъвто и да било начин, всякакви материали, без ограничение във вида или електронни препратки към такива материали, които противоречат на действащото на територията на Република България и Европейския съюз законодателство, Общите условия за ползване на Уеб сайта, правилата на морала, етиката и добрите нрави, и които имат порнографско съдържание и/или такова, което нарушава моралните и законови изисквания, представляват заплаха за живота, здравето и телесната неприкосновеност на човека, нарушават правата и свободите на гражданите, съдържат нападки, обиди и/или заплахи основани на верски, национален, политически принцип, имат рекламна цел или по какъвто и да било начин причиняват или могат да причинят имуществени и неимуществени вреди на хора, дружества и/или организации, като нарушават техни законни права и/или интереси. 


 

Отговорност и обезщетения 

 

 (1) Потребителя носи пълна отговорност за всички свои действия при използването на Уеб сайта.

(2) Strong And Shredded   носи отговорност за поместеното от него съдържание на страниците на Уеб сайта, но не носи отговорност и няма задължението да контролира и/или наблюдава действия на Потребителя, като по този начин да констатира извършвани от него нарушения.

(3) Strong And Shredded   не носи отговорност, ако Потребителя не е прочел Общите условия, намиращи се уеб адрес https://strongandshredded.bg
 

Потребителят е длъжен да обезщети Strong And Shredded   и/или трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски и/или други възнаграждения платени от Strong And Shredded   във връзка с предявени искове, платени обезщетения причинени от злоумишлените и/или противоправни действия на Потребителя.
 

(1) Strong And Shredded   не гарантира, че Уеб сайта е съвместим с всички съществуващи Уеб браузъри, устройства и/или стандарти.

(2) Strong And Shredded   не носи отговорност за вреди (повреда върху софтуер, хардуер, данни и/или др.) причинени на Потребителя при използването на Уеб сайта и/или информация поместена в него, при не използването на Уеб сайта, поради технически причини и/или след прекратяване на работата му.

(3) Strong And Shredded   не гарантира липсата на програмни грешки, функционалността, надеждността, нито съвместимостта на Уеб сайта с интереси, нужди и/или очаквания на Потребителя. 


 

Допълнителни условия 

 

 (1) Уеб сайта може да съдържа електронни препратки към други уеб сайтове, които не са под контрола на Strong And Shredded   и то не носи отговорност за тяхното съдържание.

(2) Потребителя сам избира дали да следва или не електронна препратка.

(3) Уеб сайт съдържащ електронна препратка към Уеб сайта не трябва да предоставя невярна информация и/или такава, която оронва доброто име на Strong And Shredded. 

 

 

 

Вземи безплатно своята тренировъчна програма
Лимитирана оферта